• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Co 45 độ hàn HDPE Đồng Nai

Tên sản phẩm Áp suất PN Kích cỡ Chủng loại DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
Co 45° hàn PE D200 6 D200 PE100 cái 359.700
Co 45° hàn PE D225 6 D225 PE100 cái 458.700
Co 45° hàn PE D250 6 D250 PE100 cái 638.000
Co 45° hàn PE D280 6 D280 PE100 cái 808.610
Co 45° hàn PE D315 6 D315 PE100 cái 1.204.720
Co 45° hàn PE D355 6 D355 PE100 cái 1.702.140
Co 45° hàn PE D400 6 D400 PE100 cái 2.200.770
Co 45° hàn PE D450 6 D450 PE100 cái 2.836.680
Co 45° hàn PE D500 6 D500 PE100 cái 3.774.210
Co 45° hàn PE D560 6 D560 PE100 cái 7.310.050
Co 45° hàn PE D630 6 D630 PE100 cái 9.973.810
Co 45° hàn PE D710 6 D710 PE100 cái 21.519.410
Co 45° hàn PE D800 6 D800 PE100 cái 30.371.770
Co 45° hàn PE D200 8 D200 PE100 cái 442.310
Co 45° hàn PE D225 8 D225 PE100 cái 566.280
Co 45° hàn PE D250 8 D250 PE100 cái 779.240
Co 45° hàn PE D280 8 D280 PE100 cái 1.001.000
Co 45° hàn PE D315 8 D315 PE100 cái 1.463.000
Co 45° hàn PE D355 8 D355 PE100 cái 2.084.940
Co 45° hàn PE D400 8 D400 PE100 cái 2.714.470
Co 45° hàn PE D450 8 D450 PE100 cái 3.496.570
Co 45° hàn PE D500 8 D500 PE100 cái 4.649.260
Co 45° hàn PE D560 8 D560 PE100 cái 9.001.630
Co 45° hàn PE D630 8 D630 PE100 cái 12.233.320
Co 45° hàn PE D710 8 D710 PE100 cái 26.556.970
Co 45° hàn PE D800 8 D800 PE100 cái 37.430.800
Co 45° hàn PE D900 8 D900 PE100 cái 48.174.170
Co 45° hàn PE D1000 8 D1000 PE100 cái 63.466.040
Co 45° hàn PE D200 10 D200 PE100 cái 539.110
Co 45° hàn PE D225 10 D225 PE100 cái 693.440
Co 45° hàn PE D250 10 D250 PE100 cái 955.350
Co 45° hàn PE D280 10 D280 PE100 cái 1.219.460
Co 45° hàn PE D315 10 D315 PE100 cái 1.796.410
Co 45° hàn PE D355 10 D355 PE100 cái 2.572.240
Co 45° hàn PE D400 10 D400 PE100 cái 3.310.450
Co 45° hàn PE D450 10 D450 PE100 cái 4.275.480
Co 45° hàn PE D500 10 D500 PE100 cái 5.698.220
Co 45° hàn PE D560 10 D560 PE100 cái 11.046.420
Co 45° hàn PE D630 10 D630 PE100 cái 15.055.480
Co 45° hàn PE D710 10 D710 PE100 cái 32.588.930
Co 45° hàn PE D800 10 D800 PE100 cái 46.005.960
Co 45° hàn PE D900 10 D900 PE100 cái 59.129.510
Co 45° hàn PE D1000 10 D1000 PE100 cái 77.926.420
Co 45° hàn PE D200 12.5 D200 PE100 cái 654.280
Co 45° hàn PE D225 12.5 D225 PE100 cái 842.270
Co 45° hàn PE D250 12.5 D250 PE100 cái 1.167.320
Co 45° hàn PE D280 12.5 D280 PE100 cái 1.485.660
Co 45° hàn PE D315 12.5 D315 PE100 cái 2.195.050
Co 45° hàn PE D355 12.5 D355 PE100 cái 3.124.660
Co 45° hàn PE D400 12.5 D400 PE100 cái 4.037.220
Co 45° hàn PE D450 12.5 D450 PE100 cái 5.214.990
Co 45° hàn PE D500 12.5 D500 PE100 cái 6.934.950
Co 45° hàn PE D560 12.5 D560 PE100 cái 13.464.440
Co 45° hàn PE D630 12.5 D630 PE100 cái 18.350.200
Co 45° hàn PE D200 16 D200 PE100 cái 793.430
Co 45° hàn PE D225 16 D225 PE100 cái 1.017.280
Co 45° hàn PE D250 16 D250 PE100 cái 1.407.450
Co 45° hàn PE D280 16 D280 PE100 cái 1.793.330
Co 45° hàn PE D315 16 D315 PE100 cái 2.636.260
Co 45° hàn PE D355 16 D355 PE100 cái 3.770.250
Co 45° hàn PE D400 16 D400 PE100 cái 4.878.170
Co 45° hàn PE D450 16 D450 PE100 cái 6.293.980
Co 45° hàn PE D500 16 D500 PE100 cái 8.380.680
Co 45° hàn PE D560 16 D560 PE100 cái 16.232.480
Co 45° hàn PE D630 16 D630 PE100 cái 22.148.720
Co 45° hàn PE D710 16 D710 PE100 cái 48.239.400
Co 45° hàn PE D800 16 D800 PE100 cái 68.112.220
Co 45° hàn PE D900 16 D900 PE100 cái 87.595.750
Co 45° hàn PE D1000 16 D1000 PE100 cái 114.639.800
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon