• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Đai khởi thủy

Tên sản phẩm Áp suất PN Kích cỡ DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
Đai khởi thủy PE D25 16 25x1/2 cái 19.580
Đai khởi thủy PE D25 16 25x3/4 cái 19.580
Đai khởi thủy PE D32 16 32x1/2 cái 25.190
Đai khởi thủy PE D32 16 32x3/4 cái 25.190
Đai khởi thủy PE D32 16 32x1 cái 25.190
Đai khởi thủy PE D40 16 40x1/2 cái 31.130
Đai khởi thủy PE D40 16 40x3/4 cái 31.130
Đai khởi thủy PE D40 16 40x1 cái 31.130
Đai khởi thủy PE D50 16 50x1/2 cái 34.320
Đai khởi thủy PE D50 16 50x1 cái 34.320
Đai khởi thủy PE D50 16 50x3/4 cái 34.320
Đai khởi thủy PE D63 16 63x1/2 cái 47.960
Đai khởi thủy PE D63 16 63x1 cái 47.960
Đai khởi thủy PE D63 16 63x3/4 cái 47.960
Đai khởi thủy PE D75 16 75x1.1/2 cái 65.120
Đai khởi thủy PE D75 16 75x1.1/4 cái 65.120
Đai khởi thủy PE D75 16 75x1/2 cái 65.120
Đai khởi thủy PE D75 16 75x1 cái 65.120
Đai khởi thủy PE D75 16 75x2 cái 65.120
Đai khởi thủy PE D75 16 75x3/4 cái 65.120
Đai khởi thủy PE D90 16 90x1.1/2 cái 77.110
Đai khởi thủy PE D90 16 90x1.1/4 cái 77.110
Đai khởi thủy PE D90 16 90x1/2 cái 77.110
Đai khởi thủy PE D90 16 90x1 cái 77.110
Đai khởi thủy PE D90 16 90x2 cái 77.110
Đai khởi thủy PE D90 16 90x3/4 cái 77.110
Đai khởi thủy PE D110 16 110x1.1/2 cái 95.810
Đai khởi thủy PE D110 16 110x1.1/4 cái 95.810
Đai khởi thủy PE D110 16 110x1/2 cái 95.810
Đai khởi thủy PE D110 16 110x1 cái 95.810
Đai khởi thủy PE D110 16 110x2 cái 95.810
Đai khởi thủy PE D110 16 110x3/4 cái 95.810
Đai khởi thủy PE D125 16 125x1.1/4 cái 140.800
Đai khởi thủy PE D125 16 125x1.1/2 cái 140.800
Đai khởi thủy PE D125 16 125x2 cái 140.800
Đai khởi thủy PE D140 16 140x1/2 cái 198.000
Đai khởi thủy PE D140 16 140x3/4 cái 198.000
Đai khởi thủy PE D140 16 140x1 cái 198.000
Đai khởi thủy PE D140 16 140x1.1/2 cái 198.000
Đai khởi thủy PE D140 16 140x2 cái 198.000
Đai khởi thủy PE D160 16 160x1/2 cái 206.910
Đai khởi thủy PE D160 16 160x3/4 cái 206.910
Đai khởi thủy PE D160 16 160x1 cái 206.910
Đai khởi thủy PE D160 16 160x1.1/4 cái 206.910
Đai khởi thủy PE D160 16 160x1.1/2 cái 206.910
Đai khởi thủy PE D160 16 160x2 cái 206.910
Đai khởi thủy PE D200 16 200x1 cái 468.270
Đai khởi thủy PE D200 16 200x1.1/4 cái 468.270
Đai khởi thủy PE D200 16 200x1.1/2 cái 468.270
Đai khởi thủy PE D200 16 200x2 cái 468.270
Đai khởi thủy PE D225 16 225x2 cái 469.700
Đai khởi thủy PE D315 16 315x3/4 cái 827.640
Đai khởi thủy PE D315 16 315x2 cái 827.640
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon