• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Cút hàn 45 độ

Tên sản phẩm Áp suất PN Kích cỡ DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
Chếch hàn D90 PN8 PN8 D90 cái 53.680
Chếch hàn D90 PN10 PN10 D90 cái 65.230
Chếch hàn D90 PN12.5 PN12.5 D90 cái 80.850
Chếch hàn D90 PN16 PN16 D90 cái 97.790
Chếch hàn D110 PN6 PN6 D110 cái 87.560
Chếch hàn D110 PN8 PN8 D110 cái 108.020
Chếch hàn D110 PN10 PN10 D110 cái 132.220
Chếch hàn D110 PN12.5 PN12.5 D110 cái 159.390
Chếch hàn D110 PN16 PN16 D110 cái 191.400
Chếch hàn D125 PN6 PN6 D125 cái 112.860
Chếch hàn D125 PN8 PN8 D125 cái 138.820
Chếch hàn D125 PN10 PN10 D125 cái 171.490
Chếch hàn D125 PN12.5 PN12.5 D125 cái 538.340
Chếch hàn D125 PN16 PN16 D125 cái 252.340
Chếch hàn D140 PN6 PN6 D140 cái 146.080
Chếch hàn D140 PN8 PN8 D140 cái 177.540
Chếch hàn D140 PN10 PN10 D140 cái 217.910
Chếch hàn D140 PN12.5 PN12.5 D140 cái 264.990
Chếch hàn D140 PN16 PN16 D140 cái 209.330
Chếch hàn D160 PN6 PN6 D160 cái 193.160
Chếch hàn D160 PN8 PN8 D160 cái 236.610
Chếch hàn D160 PN10 PN10 D160 cái 288.640
Chếch hàn D160 PN12.5 PN12.5 D160 cái 350.790
Chếch hàn D160 PN16 PN16 D160 cái 425.040
Chếch hàn D180 PN6 PN6 D180 cái 257.290
Chếch hàn D180 PN8 PN8 D180 cái 302.500
Chếch hàn D180 PN10 PN10 D180 cái 370.150
Chếch hàn D180 PN12.5 PN12.5 D180 cái 451.660
Chếch hàn D180 PN16 PN16 D180 cái 545.160
Chếch hàn D200 PN6 PN6 D200 cái 367.620
Chếch hàn D200 PN8 PN8 D200 cái 452.870
Chếch hàn D200 PN10 PN10 D200 cái 552.860
Chếch hàn D200 PN12.5 PN12.5 D200 cái 672.100
Chếch hàn D200 PN16 PN16 D200 cái 815.210
Chếch hàn D225 PN6 PN6 D225 cái 468.160
Chếch hàn D225 PN8 PN8 D225 cái 580.360
Chếch hàn D225 PN10 PN10 D225 cái 710.600
Chếch hàn D225 PN12.5 PN12.5 D225 cái 864.930
Chếch hàn D225 PN16 PN16 D225 cái 1.046.760
Chếch hàn D250 PN6 PN6 D250 cái 652.190
Chếch hàn D250 PN8 PN8 D250 cái 798.930
Chếch hàn D250 PN10 PN10 D250 cái 980.100
Chếch hàn D250 PN12.5 PN12.5 D250 cái 1.198.670
Chếch hàn D250 PN16 PN16 D250 cái 1.448.260
Chếch hàn D280 PN6 PN6 D280 cái 827.530
Chếch hàn D280 PN8 PN8 D280 cái 1.025.090
Chếch hàn D280 PN10 PN10 D280 cái 1.251.250
Chếch hàn D280 PN12.5 PN12.5 D280 cái 1.527.130
Chếch hàn D280 PN16 PN16 D280 cái 1.845.030
Chếch hàn D315 PN6 PN6 D315 cái 1.232.220
Chếch hàn D315 PN8 PN8 D315 cái 1.502.710
Chếch hàn D315 PN10 PN10 D315 cái 1.845.690
Chếch hàn D315 PN12.5 PN12.5 D315 cái 2.253.790
Chếch hàn D315 PN16 PN16 D315 cái 2.715.680
Chếch hàn D355 PN6 PN6 D355 cái 1.742.840
Chếch hàn D355 PN8 PN8 D355 cái 2.139.720
Chếch hàn D355 PN10 PN10 D355 cái 2.638.900
Chếch hàn D355 PN12.5 PN12.5 D355 cái 3.210.680
Chếch hàn D355 PN16 PN16 D355 cái 3.880.250
Chếch hàn D400 PN6 PN6 D400 cái 2.253.350
Chếch hàn D400 PN8 PN8 D400 cái 2.782.230
Chếch hàn D400 PN10 PN10 D400 cái 3.401.090
Chếch hàn D400 PN12.5 PN12.5 D400 cái 4.151.290
Chếch hàn D400 PN16 PN16 D400 cái 5.022.820
Chếch hàn D450 PN6 PN6 D450 cái 2.905.100
Chếch hàn D450 PN8 PN8 D450 cái 3.587.650
Chếch hàn D450 PN10 PN10 D450 cái 4.339.060
Chếch hàn D450 PN12.5 PN12.5 D450 cái 5.361.840
Chếch hàn D450 PN16 PN16 D450 cái 6.485.600
Chếch hàn D500 PN6 PN6 D500 cái 3.865.950
Chếch hàn D500 PN8 PN8 D500 cái 4.775.100
Chếch hàn D500 PN10 PN10 D500 cái 5.857.060
Chếch hàn D500 PN12.5 PN12.5 D500 cái 7.137.130
Chếch hàn D500 PN16 PN16 D500 cái 8.633.130
Chếch hàn D560 PN6 PN6 D560 cái 4.996.970
Chếch hàn D560 PN8 PN8 D560 cái 6.162.530
Chếch hàn D560 PN10 PN10 D560 cái 7.566.350
Chếch hàn D560 PN12.5 PN12.5 D560 cái 9.234.170
Chếch hàn D560 PN16 PN16 D560 cái 11.152.460
Chếch hàn D630 PN6 PN6 D630 cái 6.816.700
Chếch hàn D630 PN8 PN8 D630 cái 8.380.900
Chếch hàn D630 PN10 PN10 D630 cái 10.317.230
Chếch hàn D630 PN12.5 PN12.5 D630 cái 12.577.510
Chếch hàn D630 PN16 PN16 D630 cái 15.212.670
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon