• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Bạc chuyển bậc Dekko

Tên sản phẩm Kích cỡ Áp suất DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
Bạc chuyển bậc D75-34 D75-34 8 cái 8.400
Bạc chuyển bậc D75-42 D75-42 8 cái 8.400
Bạc chuyển bậc D75-48 D75-48 8 cái 8.400
Bạc chuyển bậc D75-60 D75-60 8 cái 8.400
Bạc chuyển bậc D90-34 D90-34 7 cái 13.300
Bạc chuyển bậc D90-42 D90-42 7 cái 13.300
Bạc chuyển bậc D90-48 D90-48 7 cái 13.300
Bạc chuyển bậc D90-60 D90-60 7 cái 13.300
Bạc chuyển bậc D90-75 D90-75 7 cái 13.300
Bạc chuyển bậc D110-34 D110-34 6 cái 26.000
Bạc chuyển bậc D110-42 D110-42 6 cái 26.000
Bạc chuyển bậc D110-48 D110-48 6 cái 26.000
Bạc chuyển bậc D110-60 D110-60 6 cái 26.000
Bạc chuyển bậc D110-75 D110-75 6 cái 26.000
Bạc chuyển bậc D110-90 D110-90 6 cái 26.000
Bạc chuyển bậc D125-75 D125-75 10 cái 40.700
Bạc chuyển bậc D125-90 D125-90 10 cái 40.700
Bạc chuyển bậc D125-110 D125-110 10 cái 45.000
Bạc chuyển bậc D140-75 D140-75 10 cái 46.700
Bạc chuyển bậc D140-90 D140-90 10 cái 46.700
Bạc chuyển bậc D140-110 D140-110 10 cái 46.700
Bạc chuyển bậc D140-125 D140-125 10 cái 46.700
Bạc chuyển bậc D160-90 D160-90 10 cái 70.000
Bạc chuyển bậc D160-110 D160-110 10 cái 76.900
Bạc chuyển bậc D160-125 D160-125 10 cái 82.000
Bạc chuyển bậc D160-140 D160-140 10 cái 82.000
Bạc chuyển bậc D200-110 D200-110 10 cái 136.600
Bạc chuyển bậc D200-125 D200-125 10 cái 138.000
Bạc chuyển bậc D200-140 D200-140 10 cái 139.500
Bạc chuyển bậc D200-160 D200-160 10 cái 145.000
Bạc chuyển bậc D225-200 D225-200 10 cái 520.500
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon