• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Côn thu Dekko

Tên sản phẩm Kích cỡ Áp suất DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
Côn thu D27-21 D27-21 10 cái 1.200
Côn thu D34-21 D34-21 10 cái 1.600
Côn thu D34-27 D34-27 10 cái 2.100
Côn thu D42-21 D42-21 10 cái 2.300
Côn thu D42-27 D42-27 10 cái 2.500
Côn thu D42-34 D42-34 10 cái 2.700
Côn thu D48-21 D48-21 10 cái 3.200
Côn thu D48-27 D48-27 10 cái 3.400
Côn thu D48-34 D48-34 10 cái 3.500
Côn thu D48-42 D48-42 10 cái 3.600
Côn thu D60-21 D60-21 8 cái 4.500
Côn thu D60-27 D60-27 8 cái 5.400
Côn thu D60-34 D60-34 8 cái 5.400
Côn thu D60-42 D60-42 8 cái 6.200
Côn thu D60-48 D60-48 8 cái 5.800
Côn thu D75-34 D75-34 8 cái 8.600
Côn thu D75-42 D75-42 8 cái 8.600
Côn thu D75-48 D75-48 8 cái 8.600
Côn thu D75-60 D75-60 8 cái 9.000
Côn thu D90-34 D90-34 7 cái 11.500
Côn thu D90-42 D90-42 7 cái 12.500
Côn thu D90-48 D90-48 7 cái 12.500
Côn thu D90-60 D90-60 7 cái 13.000
Côn thu D90-75 D90-75 7 cái 14.000
Côn thu D110-34 D110-34 6 cái 18.800
Côn thu D110-42 D110-42 6 cái 49.000
Côn thu D110-48 D110-48 6 cái 19.100
Côn thu D110-60 D110-60 6 cái 19.000
Côn thu D110-75 D110-75 6 cái 19.200
Côn thu D110-90 D110-90 6 cái 19.600
Côn thu D125-75 D125-75 10 cái 70.500
Côn thu D125-90 D125-90 10 cái 71.400
Côn thu D125-110 D125-110 10 cái 85.000
Côn thu D140-75 D140-75 10 cái Liên hệ
Côn thu D140-90 D140-90 10 cái 93.200
Côn thu D140-110 D140-110 10 cái 112.000
Côn thu D140-125 D140-125 10 cái Liên hệ
Côn thu D160-75 D160-75 10 cái Liên hệ
Côn thu D160-90 D160-90 10 cái 124.600
Côn thu D160-110 D160-110 10 cái 124.600
Côn thu D160-125 D160-125 10 cái 165.000
Côn thu D160-140 D160-140 10 cái 190.000
Côn thu D200-110 D200-110 10 cái 238.000
Côn thu D200-125 D200-125 10 cái Liên hệ
Côn thu D200-140 D200-140 10 cái Liên hệ
Côn thu D200-160 D200-160 10 cái 270.000
Côn thu D225-160 D225-160 10 cái 376.700
Côn thu D225-200 D225-200 10 cái 376.700
Côn thu D250-200 D250-200 10 cái 440.000
Côn thu D250-160 D250-160 10 cái 420.000
Côn thu D250-110 D250-110 10 cái 420.000
Côn thu D280-250 D280-250 10 cái 879.400
Côn thu D315-200 D315-200 10 cái 937.500
Côn thu D315-160 D315-160 10 cái 937.500
Côn thu D315-250 D315-250 10 cái 937.500
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon